Rabbalshede kraft

Vi gör el av friska vindar

Ernst Rosén är en av de större aktiva delägarna i vindbolaget Rabbalshede Kraft AB. Bolaget projekterar och etablerar landbaserade vindparker för driftsättning i egen regi eller för försäljning. Bolaget erbjuder även operativa tjänster samt på uppdrag upphandlar och leder byggnation av vindparker. Projektportföljen omfattar vindparker med potential att producera 2 TWh el per år.

Läs mer om Rabbalshede Kraft