VD:s kommentarer

Annika & Thomas

I denna ledare samtalar Thomas Lundh, vår VD och trivselspridare sedan 2006, och Annika Ahl Åkesson om året som gått och året som ligger framför oss. Annika började under 2016 i den nyinrättade rollen som CFO/Business controller där hon har förstärkt vår organisation med ett finansiellt och affärsmässigt helhetstänk.

Annika: 2016 var ett spännande och intensivt år för Ernst Rosén, koncernen växer kontinuerligt i alla delar. Som relativt ny in i Ernst Rosén inser jag att det är många utanför bolaget som inte vet vilken bredd som finns i Ernst Roséns verksamhet. Berätta hur allt hänger ihop.

Thomas: Ernst Roséns verksamhet består av tre delar; förvaltning, projektutveckling och investeringar. Under 2016 har det pågått ett intensivt arbete inom alla delar. Vi har inlett ett arbete kring den långsiktiga strategin där positioneringen på marknaden för helheten och för de respektive delarna arbetas igenom och vidareutvecklas. Inga större förändringar i grunden men med en bred verksamhet och många möjligheter är det viktigt att ständigt utveckla resurserna och inriktningen. Ett stort arbete har även lagts ned på att certifiera om ledningssystemet i enlighet med ISO som berör kvalité, miljö och arbetsmiljö, och under 2017 kommer även projektutvecklingsbolaget att certifieras.

A: Utveckling och renovering av vårt befintliga bestånd som är vår kärnverksamhet är alltid en central och viktig del av vår verksamhet. Vad är status inom det området?

T: Som en del i Ernst Roséns långsiktiga uppgraderingsplan har vi under 2016 slutfört ombyggnaden av fastigheten på Nordostpassagen och börjat renoveringsarbetet på S:t Pauligatan 20-30. Näst på tur är fastigheten på Mejerigatan där arbetet har startat med informationsmöten för alla hyresgäster.

A: Just dialogen med våra hyresgäster har ju i alla år varit en av våra framgångsfaktorer. Hur ser vi till att hela tiden utvecklas inom detta område?

T: Arbetet bygger helt på våra kompetenta medarbetares stora engagemang i sitt arbete och viljan att ständigt utveckla sig och vårt erbjudande till våra kunder. I höstas var det tredje gången vi genomförde en medarbetarundersökning bland oss anställda på Ernst Rosén och resultatet visar att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats och är stolta representanter för Ernst Rosén och över det arbete de gör för våra hyresgäster. Tillgänglighet och personlig kontakt är viktigt för oss och våra hyresgäster. Under 2017 kommer vi också se över hur vi kan bli mer tillgängliga och bättre på att kommunicera genom att även kommunicera digitalt med våra hyresgäster.

A: Och i februari fick vi ett kvitto på att vårt servicearbete fungerar:

T: Ja verkligen, vid AktivBo:s Benchmark Event fick vi ta emot fastighetsbranschens prestigefyllda pris ”Kundkristallen” för högsta serviceindex lokaler i stark konkurrens med andra privata och kommunala fastighetsbolag. Priset är ett resultat av en genomförd enkätundersökning bland våra lokalhyresgäster. Det är tack vare medarbetarnas ständiga vilja att utveckla sig och sitt arbetssätt som gör att vi vinner priser för vår servicenivå. Vi är mycket stolta över priset och det ger oss energi att fortsätta detta viktiga arbete.

A: I dessa tider när hela Västsverige är i behov av nya bostäder är Ernst Rosén projektutvecklingsverksamhet onekligen spännande. Vad händer där?

T: Vi vill fortsätta att vara med och bidra till att utveckla fastigheter och mark för att bygga nya bostäder i Göteborgsregionen, något som ligger ägarna varmt om hjärtat. I Lerum pågår exempelvis arbetet för fullt med utvecklingen av Dergårdsparken och bedömningen är att planen blir antagen under 2018 och att vi kan börja sälja och hyra ut i början av 2019. Ett annat stort och viktigt projekt som vi är en del av är arbetet med utvecklingen av den nya stadsdelen i Centralenområdet. Andra projekt där planarbete pågår är till exempel Oscars på Marstrand och Åsenvägen i Lerum.

A: Götaledsprojektet är ett spännande projekt som påverkar alla göteborgare. Berätta lite mer om det.

T: Våren 2015 fick Ernst Rosén förtroendet att tillsammans med staden, Wallenstam, Vasakronan och Skanska vara med att utveckla marken ovanpå den kommande tunneln. Sedan dess pågår ett intensivt arbete för att överdäckningen av Götaleden ska bli ett framgångsrikt projekt och en attraktiv för plats för göteborgarna att leva, verka och bo i.

A: Att det är stor efterfrågan på kompetenta byggbolag är något som märks i Flodén Byggnadsaktiebolags bokslut. Flodéns som ägs till 50 procent av Ernst Rosén, har haft en mycket positiv utveckling under 2016.

T: Ja det är jättekul att Flodéns hårda arbete lönar sig. Omsättningen för 2016 uppgick till drygt 300 Mkr vilket visar en stark tillväxt under året. Resultat efter finansiella poster uppgick till drygt 9 Mkr vilket även det är en avsevärd förbättring jämfört med föregående år. Orderboken vid årsskiftet visar att 2017 kommer att bli minst lika bra som 2016.

A: Ett projekt som också sjuder av utveckling och innovation är Nääs Fabriker. I mars var jag på invigningen av den nya kontors och co-workingdelen och blev verkligen nyfiken på framtiden och fortsatt utveckling för Nääs Fabriker.

T: Under 2016 inleddes nästa steg i att utveckla Nääs Fabriker. Hotelldelen som haft en mycket positiv utveckling under de senaste åren utökas med 24 rum och får nu totalt 81 rum. De nya rummen byggs i en angränsande byggnad. Utöver nya hotellrum så skapar vi samtidigt en ny bad- och relaxavdelning som ska fungera som ett extra rum för våra hotellgäster. Vi bygger även ett nytt gym och en större konferens- och festvåning så att vi kan ta emot fler och större sällskap. Visionen är att Nääs Fabriker ska bli en av göteborgområdets mest omtalade och uppskattade platser. Vi siktar på att inviga allt i september 2017.

A: Ett exempel på att vi är på rätt väg med Nääs Fabriker är resultatet när hotellsöksidan Trivago utsåg Sveriges bästa hotell 2017.

T: Ja det här är ett fantastiskt kvitto på att gästerna gillar vår verksamhet. Baserat på hotellgästernas egna omdömen från ett flertal olika bokningssidor online fick Nääs Fabriker en hedrande fjärdeplats för hotell från hela Sverige. Det här är något som naturligtvis är väldigt viktigt när så många söker och bokar hotell digitalt.

A: Aranäs, som vi äger tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB har också haft ett mycket framgångsrikt år, vad tycker du är de mest spännande delarna i deras verksamhet?

T: Aranäs har under hösten 2016 tagit första spadtaget i utvecklingen av en helt ny stadsdel, kvarteret Valand, mitt i centrala Kungsbacka. Projektet som kommer att sträcka sig över flera år består av sex kvarter med modern och djärv arkitektur. Valand kommer att innehålla hyres- och bostadsrätter, kontor, handel och restauranger. Hela stadsdelen beräknas vara klar 2023.

Ett annat spännande Aranäsprojekt är bostadsrättsföreningen Utsikten. Under 2016 har de nya hyresgästerna i bostadsrättsföreningen kunnat flytta in i sina lägenheter. Husen är placerade på en naturskön kulle vid kanten av Kolla Parkstad i Kungsbacka och rymmer 88 lägenheter.

Till stor glädje har även Aranäs varit framgångsrika i att leverera kvalitet i förvaltningen och nöjda hyresgäster. För andra året i rad vann Aranäs  första pris när AktivBo utsåg Sveriges bästa hyresvärd. Enligt undersökningen har Aranäs Sveriges nöjdaste bostadshyresgäster och tog därmed hem Kristallen i tävlingen, högsta serviceindex, för andra året i rad.

A: Tack för 2016 Thomas, vad ser du fram emot under fortsättningen av 2017?

T: Vi ser fram emot ett lika positivt 2017 som tidigare år, med hjälp av alla engagerade och kompetenta medarbetare i koncernen kommer vi att fortsätta skapa goda resultat på alla plan även i framtiden!