Ombyggnation

Ernst Roséns tror på att äga och förvalta fastigheter långsiktigt. Alla investeringar i vårt bestånd görs mot bakgrund av fortsatt ägande över kommande tekniska livscykler. Vi tar ansvar för våra hus och hyresgäster, såväl idag som för kommande generationer.

Under de så kallade rekordåren i svenskt bostadsbyggande 1965 till 1974 uppfördes ungefär en miljon bostäder. Även för Ernst Rosén var detta en mycket intensiv period. Då byggdes drygt hälften av vårt helägda fastighetsbestånd i Göteborg, Alingsås och Lerum. Dessa hus är nu ungefär femtio år, vilket sammanfaller med den ungefärliga livscykeln på tekniska installationer och försörjningssystem för vatten, värme, avlopp och elsystem med mera.

Att bo kvar i sin lägenhet under pågående byggnadsarbeten, såsom en badrumsrenovering med stambyte, är ofta påfrestande. Vi på Ernst Rosén vet det och strävar alltid efter att processen ska vara så smidig som möjligt. Några hus är redan ombyggda och framtidssäkrade, i vissa pågår arbeten nu medan många fortfarande står inför större insatser under kommande år. Nedan beskriver vi våra olika tillvägagångssätt:

hover

Badrumsrenovering

Innan vattenläckor uppstår på grund av uttjänta stammar eller föråldrade tätskikt utförs en badrumsrenovering. Då renoveras alla badrum och WC i hela fastigheten samtidigt som stambyte görs. Ernst Rosén ordnar med tillfälliga badrumslösningar under renoveringstiden på 8-10 veckor, så att hyresgästen kan bo kvar.

hover

Pluslägenhet

Vid denna typ av ombyggnation renoveras allt förutom badrum/WC. Ytskikt i samtliga rum byts ut, samt kök och elsystem i enlighet med dagens standard och krav.

hover

Landshövdinge-
modellen

Landshövdingemodellen tillämpas i de fall det finns tekniska förutsättningar att genomföra ett stambyte i en enskild lägenhet. Detta är vanligt förekommande i landshövdingehus. Då görs hela lägenheten om, vilket innefattar kök badrum/WC och ytskikt i övriga rum, i enlighet med dagens standard och krav. Ombyggnationen tar totalt 8 veckor och därefter kan en ny hyresgäst flytta in.

Ombyggnadsprocessen – steg för steg

Antal lägenheter/byggår

Under perioden 1971-75 byggdes nästan hälften av alla Ernst Roséns lägenheter.

copy of TEST | amCharts
Ombyggda lägenheter

Fram till 2025 ska 1000 lägenheter byggas om.

100% stacked | amCharts