Miljö

Vi ser långsiktighet som en förutsättning för en hållbar utveckling. Det handlar om stort och smått, att i varje del av vårt arbete ta hänsyn till hur vi och människor omkring oss kan påverka samhället positivt. När vi bygger för kommande generationer, när vi skapar förutsättningar för energieffektiva lösningar, minskat restavfall och stödjer organisationer ser vi alltid till ekologi, ekonomi och social hållbarhet. Det handlar i mångt och mycket om att vi har ett ansvar att lyfta frågan, att ta egna initiativ, att göra våra hyresgäster, samarbetspartners och omgivning medvetna om hur man med enkla medel kan göra kloka val.

Hållbar utveckling är långsiktighet

För Ernst Rosén har långsiktighet alltid varit en av byggstenarna i bolaget. Personal som trivs och hyresgäster som är nöjda med vår service är två andra byggstenar. Företagets byggstenar består helt enkelt av hållbar utveckling och det är dessutom en mycket bra affär.

Hållbar utveckling för oss bygger på ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet när vi utvecklar företaget. Det handlar om att nu och i framtiden värna om miljön, trivseln och affärsmässigheten.

Det är även helt avgörande att alla våra intressenter känner till och är delaktiga i den hållbara utvecklingen med ett långsiktigt tänk gällande miljön, trivseln och affärsmässigheten för att effekterna ska bli bestående. Bolagsstyrelse, personal, leverantörer och hyresgäster är alla en del av utvecklingen hos Ernst Rosén där även omvärlden i form av allmänhet och myndigheter påverkar vår utveckling.

Hållbar utveckling är långsiktighet

För Ernst Rosén har långsiktighet alltid varit en av byggstenarna i bolaget. Personal som trivs och hyresgäster som är nöjda med vår service är två andra byggstenar. Företagets byggstenar består helt enkelt av hållbar utveckling och det är dessutom en mycket bra affär .

Hållbar utveckling för oss bygger på, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet när vi utvecklar företaget. Det handlar om att nu och i framtiden värna om miljön, trivseln och affärsmässigheten.

Det är även helt avgörande att alla våra intressenter känner till och är delaktiga i den hållbara utvecklingen med ett långsiktigt tänk gällande miljön, trivseln och affärsmässigheten för att effekterna ska bli bestående. Bolagsstyrelse, personal, leverantörer och hyresgäster är alla en del av utvecklingen hos Ernst Rosén där även omvärlden i form av allmänhet och myndigheter påverkar vår utveckling.

Ett långsiktigt tänk gällande miljön, trivseln och affärsmässigheten för Ernst Rosén är:

Att vi har mål i affärsplanen som bidrar till sänkt energianvändning och ökad resurshushållning.

Att personalen känner arbetstillfredsställelse, glädje, gemenskap och personlig utveckling i sin anställning på Ernst Rosén.

Att vi låter vår fastighetsförvaltning bli oberoende granskad genom årliga revisioner för ISO 9001, ISO 14001 och Göteborg Stads Miljödiplomering.

Att vi har personal som är medvetna om företagets påverkan på miljön och på så sätt kan göra aktiva val i alla löpande och långsiktiga beslut för att minska negativ miljöpåverkan.

Att Ernst Rosén Projektutveckling redan i projektidén för ett nytt framtida fastighetsbestånd har med att negativ miljöpåverkan ska bli minimal, att blivande hyresgäster och kunder får trivsamma boendemiljöer och goda affärsmässiga förutsättningar.

Att vi har ett ledningssystem som bygger på att alltid planera, genomföra, utvärdera och utveckla alla våra aktiviteter.

Att vi stödjer barn och ungdomsverksamhet genom samarbete med bl.a. Friends, Drottning Silvias barnsjukhus, Ågrenska och Great Andoh.

Att alltid hålla en hög kvalitet som för oss är lika med kundnytta, vilket ger nöjda kunder/hyresgäster som säkerställer en affärsmässigt god verksamhet.