Projektutveckling

Ernst Rosén vill bidra till att skapa bostadsområden där människor trivs och känner sig trygga. Platser där man tycker om att vara och verka. Det handlar om så mycket mer än bara ritningar och konstruktion. En levande stad handlar om att möjliggöra olika aktiviteter som får människor att mötas i vardagen. Det handlar om att människor i olika livsfaser lever, bor eller jobbar sida vid sida.

I detta arbete är dialog och samarbete grundfundament att lyssna, ta del av tankar och idéer och samtidigt dela med oss av våra framtidsplaner och erfarenheter. Som alltid krävs ett långsiktigt perspektiv och varsamhet om de resurser vi har. Med en tradition av trygghet och trivsel vill vi bidra till regionens framtidsutveckling genom att verka i sammanhang som utvecklar hållbara och långsiktiga stadsdelar för dagens och kommande generation. Bestående av både hyresrätter och bostadsrätter för varierande målgrupper och behov.

Nu tar vi Oscars in i framtiden

Med varsam hand och respekt för historien vill Ernst Rosén omvandla Oscars till ett 20-tal nya lägenheter anpassade för helårsboende. Tillsammans med White Arkitekter har vi arbetat fram ett förslag på framtidens Oscars, för att det ska upplevas som en del av det klassiska Marstrand. Ernst Rosén vill att denna plats återigen ska bli ett landmärke på ön.

Arbetet med att ta fram en detaljplan fortgår och granskning sker under våren 2017. Säljstart beräknas till 2018.

Besök projekthemsidan

marsstrand (1)

Nu tar vi Oscars in i framtiden

Med varsam hand och respekt för historien vill Ernst Rosén omvandla Oscars till ett 20-tal nya lägenheter anpassade för helårsboende. Tillsammans med White Arkitekter har vi arbetat fram ett förslag på framtidens Oscars, för att det ska upplevas som en del av det klassiska Marstrand. Ernst Rosén vill att denna plats återigen ska bli ett landmärke på ön.

Arbetet med att ta fram en detaljplan fortgår och granskning sker under våren 2017. Säljstart beräknas till 2018

Besök projekthemsidan

dergardsparken-1

Ett grönare centrumläge

Ernst Rosén utvecklar Dergårdsparken som en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerum. Med en variation av bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler vill vi bidra till ett levande och hållbart centrum. Dergårdsparken blir en trygg, trivsam och grön oas i ett växande Lerum. Läget är lika vackert som strategiskt.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan. Planen beräknas bli antagen under 2018. De nya kvarteren kommer innehålla ca 120 nya lägenheter. Preliminär säljstart i början av 2019.

Besök projekthemsidan

Prästgårdsängen

Idag bor det uppemot 700 människor här och det är nu dags att utveckla fastigheten för att runt år 2021 ge ytterligare 500 människor möjligheten att bo i den allt mer eftertraktade staden. I samband med att bostäder utvecklas ges också fler möjligheter till verksamheter som riktar sig till de boende såsom butiker, caféer och restauranger.

 

Besök projekthemsidan

prastgardsangen

Prästgårdsängen

Idag bor det uppemot 700 människor här och det är nu dags att utveckla fastigheten för att runt 2021 ge ytterligare 500 människor möjligheten att bo i den allt mer eftertraktade staden. I samband med att bostäder utvecklas ges också fler möjligheter till verksamheter som riktar sig till de boende såsom butiker, caféer och restauranger.

ernstrosem_puls

Porten till framtidens Göteborg

Bebyggelsen på Götaleden kommer att bestå av både kontor, bostäder, restauranger och affärer. Det kommer att bli en tät och pulserande plats där ambitionen är att många människor, från när och fjärran skall mötas. Vi som utvecklar platsen tillsammans med staden har ambitionen att platsen skall bli välkomnande för både de som besöker den och de som bor och arbetar där. Det skall vara lätt att komma dit, man når Västlänkens station på några minuter och Centralstationen på 5 minuter. Vi planerar en stadsdel där det skall vara lätt att leva hållbart!

Ernst Rosén planerar för ca 150 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Just nu pågår arbetet med detaljplan. Säljstart planeras till 2020-2021.

Björnekulla

Partilles kommun fortsätter växa och har som ambition att nå befolkningsmålet på 40 000 invånare. För att nå dit satsar kommunen hårt för att möta både dagens och framtidens behov. I centrala delarna av Partille äger Ernst Rosén och två andra fastighetsägare ett markområde. Målsättningen är att utveckla markområdet till en ny centrumnära stadsdel som stärker kopplingen över E20.

En fördjupad översiktsplan kommer att påbörjas under 2017.

slide4

Björnekulla

Partilles kommun fortsätter växa och har som ambition att nå befolkningsmålet på 40 000 invånare. För att nå dit satsar kommunen hårt för att möta både dagens och framtidens behov. I centrala delarna av Partille äger Ernst Rosén och två andra fastighetsägare ett markområde. Målsättningen är att utveckla markområdet och till en ny centrumnära stadsdel som stärker kopplingen över E20.

En fördjupad översiktsplan kommer att påbörjas under 2017.

asenvagen1

Med utsikt över Aspen

I ett högt och fritt läge bredvid Åsenvägen i Lerum planerar Ernst Rosen för ca 50 nya bostadsrätter. Här är naturen ständigt närvarande, med utsikt över Aspen och Stamsjöns strövområden på promenadavstånd. Närheten till stationen och Lerums centrum möjliggör ett bekvämt vardagsliv.

Arbetet med att ta fram en detaljplan fortgår och granskning sker under våren 2017. Säljstart planeras till våren 2018.