Aranäs

Samhällsbyggaren i Kungsbacka

I Kungsbacka äger, förvaltar och utvecklar vi fastigheter tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB genom det gemensamt ägda fastighetsbolaget Aranäs AB. I den snabbt växande kommunen spelar Aranäs, mycket tack vare sin storlek och sitt engagemang, en viktig roll i att utveckla staden. Ett långsiktigt ansvar som tas både för hyresgästerna i bolagets 2 100 lägenheter, men också för de nya hyresgäster som bor och verkar i bolagets nyprodu­cerade fastigheter.
När Aranäs planerar för nya hus och stadsdelar planerar de inte bara för hyreshus utan även för produktion av bostadsrätter för de som väljer att äga sitt boende.

Det ger förutsättningar för en blandad stad. Aranäs erbjuder inte bara boende utan även 350 lokaler omfattande 81 000 mdär över 2 000 människor arbetar varje dag. Den största enskilda kommersiella fastigheten inrymmer köpcentret Kungs­mässan som också drivs och utvecklas av Aranäs. Köpcentret sätter verkligen Kungsbacka på kartan som en handelsstad och har fått ett flertal utmärkelser för sitt erbjudande. Ett erbjudande som lockar 5 miljoner besökare varje år till de drygt 90 butikerna.

Läs mer på aranas.se