Vad gör Ernst Rosén?

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Bolaget grundades på 50-talet av just byggmästaren Ernst Rosén. Idag är fjärde generationen verksam i bolaget och utvecklar för framtiden. Här nedanför kan du kort läsa om våra andra bolag som på olika sätt utgör vårt bolagshus.

Örgryte Bostads AB

Ernst Rosén är en av fem delägare till Örgryte Bostad AB som äger, utvecklar och för­valtar fastigheten Prästgårdsängen i Örgryte, Göteborg med 442 lägenheter.

Ernst Rosén Projektutveckling
Ernst Rosén utvecklar fastigheter och mark för nybyggnation av bostäder.

Aranäs Fastigheter
Ernst Rosén är genom hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka.

Vallda Golf & Country Club
Ernst Rosén äger och driver den skotskinspirerade artonhålsbanan i Vallda utanför Kungsbacka.

California Rosén
Ernst Rosén äger till 75 % en företagspark i Ocean Side norr om San Diego, USA. I företagsparken hyr ett 40-tal småföretagare lokaler för kontor, lager eller tillverkning.

Nääs Fabriker
Ernst Rosén äger, utvecklar och driver Nääs Fabriker, ett utflyktsmål med hotell- och konferensanläggning, lokaler och butiker.

Flodéns
Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom det hälftenägda Flodén Byggnads AB.

SafetyRespect USA
Ernst Rosén är hälftenägare i SafetyRespects etablering på USA-marknaden. SafetyRespect AB utvecklar, tillverkar och tillhandahåller fallskyddslösningar till byggbranschen.

Rabbalshede Kraft
Ernst Rosén är en av de större aktiva delägarna i vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft AB. Bolaget producerar förnybar el samt projekterar och etablerar landbaserade vindparker i hela Sverige. Projektportföljen omfattar vindparker med potential att producera 2 TWh el per år.

Ernst Rosén Fastighetsförvaltning
Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla befintligt fastighetsbestånd.

Vad gör Ernst Rosén?

Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Bolaget grundades på 50-talet av just byggmästaren Ernst Rosén. Idag är fjärde generationen verksam i bolaget och bygger för framtiden. Med hyresgästen i fokus äger, förvaltar och utvecklar Ernst Rosén fastigheter i hela Storgöteborg. Fastigheterna är främst belägna i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås, Lerum och Kungsbacka.

Örgryte bostads AB

Ernst Rosén är en av fem delägare till Örgryte Bostad AB som äger, utvecklar och för­valtar fastigheten Prästgårdsängen i Örgryte, Göteborg med 442 lägenheter.

Ernst Rosén Projektutveckling
Ernst Rosén utvecklar fastigheter och mark för nybyggnation av bostäder.

Aranäs Fastigheter
Ernst Rosén är genom hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka.

Vallda Golf & Country Club
Ernst Rosén äger och driver den skotskinspirerade artonhålsbanan i Vallda utanför Kungsbacka.

California Rosen
Ernst Rosén äger till 75 % en företagspark i Ocean Side norr om San Diego, USA. I företagsparken hyr ett 40-tal småföretagare lokaler för kontor, lager eller tillverkning.

Nääs Fabriker
Ernst Rosén äger, utvecklar och driver Nääs Fabriker, mötesplatsen med hotell- och konferensanläggning, lokaler och butiker.

Flodéns
Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom det hälftenägda Flodén Byggnads AB.

SafetyRespect USA
Ernst Rosén är hälftenägare i SafetyRespects etablering på USA-marknaden. SafetyRespect AB utvecklar, tillverkar och tillhandahåller fallskyddslösningar till byggbranschen.

Rabbalshede Kraft
Ernst Rosén är en av de större aktiva delägarna i vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft AB. Bolaget producerar förnybar el samt projekterar och etablerar landbaserade vindparker i hela Sverige. Projektportföljen omfattar vindparker med potential att producera 3 TWh el per år.

Ernst Rosén Fastighetsförvaltning
Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla befintligt fastighetsbestånd.