NYCKELTAL

fördelning lokalyta

totalt 57 500 kvm
(exkl. Nääs Fabriker 14 500 kvm)

donut | amCharts
Boendetid i procent

Snitt 9 år

donut1 | amCharts

87,1%

Serviceindex bostad

90,3%

Serviceindex lokal