FÖRVALTNING

I 65 år har vi ägt, förvaltat och utvecklat fastigheter. I vår vardag är dialogen och mötet med hyresgästen en viktig del.  Den dagliga förvaltningen är och förblir en central del av vår verksamhet, där ett 30-tal medarbetare finns tillgängliga för att erbjuda våra hyresgäster en hög servicegrad, oavsett om det gäller boende, verksamhetslokal eller parkering. För att kunna ge våra hyresgäster bästa möjliga service har vi alltid egen personal i våra områden.

För oss är tillgänglighet en förutsättning för bra servicearbete. Som ett kvitto på detta fick vi även i år toppbetyg när våra lokalhyresgäster fick bedöma vårt arbete.

I våra områden är det våra fastighetsansvariga och kundansvariga som ansvarar för den löpande informationen och dialogen med våra hyresgäster. Som stöd finns de tekniska förvaltarna som ansvarar för funktion och underhåll och ser till att vi kan ta ett långsiktigt ansvar ur ett kundmässigt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Att hålla våra hyresgäster informerade är något vi lägger stor vikt vid, så att de alltid är välinformerade om vad som händer och sker i området, boendet eller lokalen.

Alingsås

Göteborg

Kungsbacka

Lerum